Laserkeilaus, Reality Capture

Laserkeilaus, Reality Capture

Kohteenne digitalisointi ei ole koskaan aiemmin ollut niin nopeaa ja luotettavaa kuin se on tänään. Me tallennamme kohteenne käyttäen viimeisintä laserkeilaus- ja fotogrammetria-teknologiaa. Me muunnamme tästä saadun datan erittäin tarkoiksi digitaalisiksi malleiksi, joiden avulla tiiminne voi työskennellä erittäin kustannustehokkaasti ja menestyksekkäästi. Digitalisointi on tämän päivän ja tulevaisuuden työskentelytapa investointi-, muutos- sekä kunnossapito-projekteissa. Se auttaa tiimiänne optimoimaan operoinnin - jotta voitte säästää kustannuksissa ja lisätä työturvallisuutta sekä vastuullisuutta joka alueella.

Ota yhteyttä kuullaksenne lisää palvelun sisällöstä ja hyödyistä projektillenne!

Mitä asiakkaamme sanovat?

" Varmasti käytämme N1digitalia myös jatkossa mikäli meille tulee vastaavanlaisia hankalia mitattavia kohteita. Suosittelen lämpimästi kaikille N1digital Oy:n palveluksia, erittäin laadukasta yhteistyötä!"

Joni Peurala, Euramaker Oy

" Keilausaineisto oli ihan kriittisessä roolissa, että ylipäätään saatiin suunnittelu hoidettua. Koronan takia ei edes päästy paikanpäälle katsomaan laitosta, jossa oltaisiin pystytty kuitenkin korkeintaan valokuvailemaan ja tekemään skissejä. Saavutimme investointihankkeessa säästöjä ihan varmasti käyttämällä tarkkoja ja kattavia lähtötietoja, vaikea verrata tilanteeseen, jossa keilausta ei oltaisi tehty. Ihan varmasti olisi tullut kaikenlaista törmäilyä ja muita vaikeuksia."

Kalle Welin, Head of Plant Engineering, Layout & Piping, Metso Outotec

Laserkeilauksen hyötyjä ovat todistetusti:
 • rakennusaikataulut pienenevät 5% - 10%
 • suunnitteluvirheiden määrä laskee, samalla vähentäen häiriöitä aikatauluissa
 • virhemarginaali 3D-suunnitteluprojekteissa, joissa on käytetty laserkeilausta, on vain 1%-3%
 • vähemmän työtapaturmia työmaalla
 • vähemmän vierailuja työmaalla
 • työmaalle tulevat ihmiset ovat paremmin koulutettuja turvallisiin työmenetelmiin ja alueen riskeihin
 • tiedon tehokas jakaminen eri toimistojen kesken
 • tehokkaampaa viestintää suunnitelmien arviointivaiheessa
 • kohteen tietojen parempi hallinta
Me panostamme työturvallisuuteen
 • vain henkilöiden, jotka ovat saaneet vaadittavat turvakoulutukset, tarvitsee mennä riskialttiiseen ympäristöön
 • ennen jokaisen projektin alkamista henkilöstö käy läpi mahdolliset riskit ja työn eri vaiheet askel askeleelta
 • riskien tunnistaminen
 • arvioidaan, kuinka riskit voidaan eliminoida tai minimoida
 • arvioidaan, voidaanko työtehtävä toteuttaa turvallisestii
 • kommunikaatio työmaan esimiehen kanssa: kartoitetaan mm. olemassa olevat tunnetut riskit, vaadittavat henkilösuojaimet, evakuointireitit, alueen hälytysmenetelmät ja kommunikointi hätätilanteissa, kokoontumispaikat ja muut kohteelle tärkeät turvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyvät tekijät
N1digital hyödyntää vuosien kokemustaan tarjotakseen teille:
 • osaavaa henkilöstöä
 • uusimman kaluston ja ohjelmistot
 • projektin tarpeiden ymmärtämistä
 • projektiin sopivia toimituksia
 • raportoinnin ja dokumentaation
 • tiedonhallintamenetelmät

Sami Kinttu

CBDO, N1digital Oy

JÄTÄ MEILLE VIESTI

Jätä meille viesti oheisella lomakkeella ja otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian.